Yang Tidak Boleh

Kami terikat dengan garis panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa mengenai cetakan kad. Antara pengeluaran kad yang di kawal sepenuhnya ialah agensi penguatkuasaan kerajaan, IPTA, IPTS, CIDB, TM, PBA, TNB, MAB, Rela dan mana-mana sekali pun kami tolak jika tanpa surat rasmi kebenaran. Ini bertujuan mengelak salah guna, penyamaran dan seumpamanya. Antara perkara yang TIDAK boleh kami lakukan:

  1. Meniru/ menyalin semula serta menambah info terbaru seperti nama lain atau meletakan foto lain.
  2. Mengubah nombor kad (card control number).
  3. Kad yang mempunyai logo-logo hak cipta.
  4. Mendapatkan kad tanpa melalui peperiksaan khas atau tanpa surat rasmi.
  5. Mendapatkan kad ganti kerana hilang, patah atau rosak.
  6. Untuk tujuan memasuki / berada kawasan larangan.